patent
Hizmetler
Marka

Marka ; Firmaların, üretimde yada hizmette bulundukları sektörlerde, diğer firmalar ile ayırt edici özellikte olan görsel logo yazılım, ibare, isimler yada işaretler dir. Firmaların bir nevi kimliği niteliğindedir, tüketici vasfında firmanın hitap şeklini belirler.

Markaların korunabilmesi için tescilli olması zorunludur. Markaların tescil mercii Türk Patent Enstitüsü olup, Avşar Global Danışmanlık, tescil konusunda yetkili sicile kayıtlı vekil firmadır. İlan ve itiraz sistemiyle, benzer markaların mahkeme yoluna başvurmadan tescil işlemleri esnasında tescile itiraz edilmesi ve tescilinin önlenmesi mümkündür. Ticaret ünvanları ve işletme adları başka kanunlarla tescilli olsa bile, marka olarak tescil edilmedikçe marka sayılmazlar. Hak kaybına uğramamak için tescilli markanızın yenilenmesini mutlaka yaptırınız.

Yurtiçi ve yurtdışında marka araştırması,
Yurtiçinde ve yurtdışında marka tescil işlemleri,
Lisans sözleşmeleri,
Devir ve yenileme işlemleri,
Tescilli markaların benzerlerinin tescil edilmemesi için takip ve benzerlerine karşı itiraz edilmesi,
Marka taklidine karşı hukuki ve cezai yaptırımların uygulanması konusunda uzman kadrosuyla hizmetinizdedir.

Marka tescil ve patent sorgulama işlemleri detaylı marka araştırması gerektirmektedir.

reklam ajansı