patent
Marka
Marka Seçimi

Sıradan değil, Seçilen!

Ürettiğiniz ürün birileri için bir şey ifade ediyor ise marka olma yolunda en önemli dönemeci dönmüşsünüz demektir. Çünkü marka, sıradan olmak değil seçilen olmaktır. Eğer birileri, bir nedenle sizin ürününüze daha çok değer veriyorsa onun için önemli bir iş yapmışsınız; onun bir ihtiyacını gidermiş, bir sorununu çözmüşsünüz demektir.
Tüm bunlar için, tüketiciyi çok iyi tanımak, onun gözü ile bakmayı öğrenmek gerekiyor. Önce hedefinizi çok iyi belirleyin ve gözünüzü ondan ayırmayın. Bakın bakalım; nasıl yaşıyor, neler onu mutlu ediyor neler mutsuz, başka nelere ihtiyacı var,… Siz onu tanıdıkça, siz onun yaşamına girdikçe nelerin onun için sorun olduğunu ve bu sorunun nasıl çözüleceğini görecek, ihtiyacının ne olduğunu anlayacaksınız. Böylece değer verdiklerini ve yaşam biçimlerini çözümleme fırsatınız olacaktır. Kısacası, hem hayata hem de sizin ürün türünüze, onun gözüyle bakmayı öğreneceksiniz.
Sakın “ başka yapacak ne kaldı, benim ürün türümde gereken her şey yapıldı” demeyin ! Bugün büyük olmuş markaların hepsi bunu söylemeyenler tarafından yaratıldı.
Daha keşfedilmemiş onca ihtiyaç, çözülememiş onca sorun varken marka yaratamamak niye ?
Önce
Ürün ağırlıklı ya da üretim ağırlıklı düşünce ve hareket tarzında öncelik hep ürün ve dağıtım kanalındadır. Pazar ağırlıklı düşünce ve hareket tarzı ise ihtiyaçlar(gereksinmeler) esasına dayalıdır. Ya mevcut ihtiyaçlar düşünülerek ya da yeni ihtiyaçlar yaratılarak hareket edilir. Bu hareket tarzının hedefi ürünün en son kullanıldığı yer ve onu kullanan insandır.
Şimdi
Temel bir ihtiyacı karşılayan bir ürün ve onu temsil eden isim yani marka insan zihninde yer ettikten sonra onu yerinden etmek çok güçtür. Ta ki bu marka temel hatalar yapasıya kadar. Ancak araştırmalar göstermektedir ki bundan 75 yıl ve daha öncesinde ortaya çıkıp insan zihnine yerleşen markaların %80'ni hala liderliklerini sürdürmektedirler. Demek ki onun yaptığının aynısını yapıp başarılı olmak oldukça güçtür.
Sıradanlıktan kurtulup seçilen olabilmek için, rekabetinizin “çekirdek öz”ünü belirleyin. Sizi başarıya taşıyacak strateji ne olacaktır? Hangi “tüketici” sizi başarı yolunda omuzlayacaktır? Ne tür “değer”ler tüketicileriniz üzerinde etkili olacaktır?
Tüm bu gayretler sonunda tüketiciniz “ödemeye hazır” hale gelecektir. “Ödemeye hazır” hale gelmek, fiyat odaklı düşünmekten değer odaklı düşünmeye geçiş demektir. Sizin için “bilinçli tüketici” genel anlamından başka bir anlam ifade etmelidir. Genel anlamda “bilinçli tüketici”, fiyat odaklı davranan tüketici anlamına gelmektedir. Sıradan ürünler arasından birini fiyatına bakarak seçmek demektir. “Ödemeye hazır” hale gelen tüketici ise önemsediği bir değeri içerdiğine inandığı bir ürün için fiyatı önemsemeyen değer odaklı davranan tüketici demektir. Tüketicinizi bu duruma getirdiğinizde ürününüzün fiyatını siz belirlersiniz, aksi halde rakipleriniz belirler.
“Sıradan” değil “seçilen” hale gelmek ve bunu sürdürebilmek sizi finansal başarıya götürecektir.
Kolay para kazanılan Türkiye'den zor para kazanılan Türkiye'ye geçişte herkesin yaptığını yapıp sıradan olmaktansa ayrıcalık yaratacak ihtiyaçları bulup fark edilmek, “seçilen” hale gelmek, daha akılcı olacaktır.

Çerçevelenecek Marka Notları:

“Marka Olmak” İçin;
1.Üretici gözlüğünüzü çıkarın, tüketici gözlüğünüzü takın!
2.Kısa dönemli değil, uzun dönemli düşünün!
3.Taktik değil strateji geliştirin!
4.Üretici-Satıcı kafalı değil Tüketici-Pazarlamacı kafalı olun!
5.Kararlı – Tutarlı – Sabırlı olun!
6.Marka ceketini önce siz giyin!
7.Markanızın bir şirket kültürü oluşturmasını sağlayın!

Marka Oluşturmanın Evreleri
• Geliştirmek: Markanızın “kim için ne anlam ifade etmesi” gerektiğinin tespiti. Marka ancak birileri için önemli olduğunda doğru gelişir; herkes için her şey = hiç kimse için hiçbir şey !
• Yönetmek: Hedef kitlenizin kalbini kazanacak daha sonra da zihinlerinde kalıcı – sağlam yer edinmelerini sağlayacak pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.
• Yüceltmek: Markadan finansal sonuçlar elde edilmesi için değer yaratan unsurların izlenmesi ve geliştirilmesi. Unutmayın; marka, para kazandırdığı ve sağlam nakit akışı sağladığı sürece değerlidir.

reklam ajansı