patent
Hizmetler
Patent

Patent Nedir ?

Patent, Faydalı model; Bu ibareler bize, Yenilik, benzersiz oluş, var olan teknolojik yada diğer ürünlerin geliştirilmesine olanak sağlayan, benzeri olmayan gibi kavramları çağrıştırır. Kişilerin kendi düşünceleri, fikirleri ile bir araya getirdiği, yenilikler, tasarımlar, koruma altına alınır.

Patent buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre (en az 7, en fazla 20 yıl) üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkıdır. Bir buluşun patent tescili alabilmesi için; YENİLİK (Patent başvurusundan önce tüm Dünya'da yazılı, sözlü veya diğer şekillerde açıklanmamış olması), TEKNİĞİN BİLİNEN DURUMUNUN AŞILMASI (konusunda uzman bir kişinin kolayca düşünüp ortaya koyamayacağı bir buluş), SANAYİ'ye UYGUNALABİLİRLİK (üretimi mümkün) özelliklerine sahip olması gerekmektedir.

reklam ajansı